Έκτο τεύχος – Μάρτιος 2012 : EL

  • Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο.
  • Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία.
  • Λιθότοπος (Ελλάδα) : στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία.
  • Παρίσι : συμμετοχή στην έκθεση των « Σχεδίων στην επαρχία » (Projets en campagne).
  • Μασσαλία : οι εταίροι συμμετείχαν στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης.
  • Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus.