Πέμπτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2011 : EL

  • Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής συνδέουν τη δημόσια προσφορά με την ιδιωτική ζήτηση του έργου μας.
  • Ρώμη (Ιταλία) : εταίροι του έργου Φιλοξενία στο σεμινάριο κεφαλαιοποίησης.
  • Δεκαέξι μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στη μεσογειακή ύπαιθρο.
  • Βορόκληνη (Κύπρος) : η πορεία του σχεδίου Φιλοξενία στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων.
  • Συνέντευξη του γενικού συντονιστή στο Κέντρο Σπουδών Διεθνούς Πολιτικής της Ρώμης.