Τέταρτο τεύχος – Μάρτιος 2011 : EL

  • Μάλτα : πρόοδοι του σχεδίου Φιλοξενία στην περιοχή-στόχο.
  • Ptuj (Σλοβενία) : σε πλήρη λειτουργική φάση το έργο Φιλοξενία.
  • Oristano (Ιταλία) : δεκατρείς υποψηφιότητες για επιχειρήσεις.
  • H πορεία του σχεδίου στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων.
  • Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) : συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία στην έκθεση σχεδίων MED.
  • Οι πρώτες στέρεες βάσεις για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο υποδοχής.