Τρίτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2010 : EL

  • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια (Ελλάδα) : πρώτες υποψηφιότητες για εγκατάσταση.
  • Oristano (Ιταλία) : η πρόσφατη πρόοδος του σχεδίου Φιλοξενία.
  • Λάρνακα (Κύπρος) : είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε !
  • Μάλτα : η Τράπεζα της Βαλέτας υποστηρίζει το σχέδιο Φιλοξενία.
  • 22–23 Μαρτίου 2010 – Attard – Μάλτα : τρίτη συνάντηση των εταίρων.
  • 19–21 Μαΐου 2010 – Λιθότοπος – Ελλάδα : συνάντηση των υπευθύνων πολιτικής υποδοχής.
  • 16–18 Ιουνίου 2010 – Clermont-Ferrand – Γαλλία : Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την υποδοχή νέων πληθυσμών.