Του ‘Αλκη Καλλιαντζίδη

Σε προηγούμενο  άρθρο μας υποσχεθήκαμε να αποδείξουμε ότι «κοινοτικά λεφτά υπάρχουν»για την υιοθέτηση και εφαρμογή στην ύπαιθρο των «Πολιτικών Υποδοχής και Ελκυστικότητας», αρκεί η κεντρική εξουσία (τα αρμόδια υπουργεία) μαζί με την αυτοδιοίκηση (περιφέρειες και αγροτικοί Δήμοι) να ξέρουν (ή να αναθέσουν σε γνωρίζοντες) να τα διεκδικήσουν από τις Βρυξέλλες ή από τα νέα επιχειρησιακά ή τομεακά προγράμματα 2013-2020, μέσα από ένα συγκροτημένο και συνεκτικό Σχέδιο εφαρμογής τους. Continue reading