«Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο»

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝΕΔ) καλεί τους τοπικούς φορείς της εν λόγω Περιφερειακής Ενότητας σε μια Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα :  «Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δράμας (Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ. Continue reading