«Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο»

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝΕΔ) καλεί τους τοπικούς φορείς της εν λόγω Περιφερειακής Ενότητας σε μια Ημερίδα Επιμόρφωσης με θέμα :  «Πολιτικές Ελκυστικότητας & Υποδοχής στην Ύπαιθρο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δράμας (Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της προετοιμασίας και υποβολής της πρότασης της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1435/14-6-2017 Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.…

 

Στην εν λόγω Ημερίδα έχει κληθεί και ο ‘Αλκης Καλλιαντζίδης, ως Ειδικός Συνεργάτης, να κάνει μια σχετική παρουσίαση με τίτλο : «Τι είναι και σε τι χρησιμεύουν οι Πολιτικές ελκυστικότητας και υποδοχής στην ύπαιθρο».