Δείτε την παρουσίαση της ημερίδας

Δεν είναι Πανάκεια, δεν αναιρούν τις υφιστάμενες τοπικές δραστηριότητες, συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Continue reading