– Πολλές μεσογειακές περιοχές επιθυμούν να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν (απώλεια κατοίκων, γήρανση του πληθυσμού) και που έχουν ως συνέπειες τη διακοπή ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή ακόμη και τη διάβρωση του κοινωνικού ιστού.

-Αμφισβητώντας την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τους νέους επιχειρηματίες και τις νέες οικογένειες, οι εν λόγω περιοχές συνοδεύουν ενεργά αυτούς τους ανθρώπους αναφορικά με την εγκατάστασή τους και το στοίχημα γίνεται πώς θα ανανεωθούν οι προσεγγίσεις στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

-Το διακύβευμα είναι πώς θα διευκολύνουμε την μετοίκιση νέων δεξιοτήτων που φέρουν μαζί τους αυτοί οι νεο-υπαίθριοι, αλλά και θα ανανεώσουμε τα οικονομικά μοντέλα, περνώντας από μία μόνο παραγωγική οικονομία σε μια τοπική οικονομία ταυτόχρονα οικιστική, τουριστική, κοινωνική και παραγωγική.

-Μέσω του διακρατικού Cluster ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ δοκιμών, κεφαλαιοποίησης και φορητότητας των καινοτομικών δεξιοτήτων των Πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας, το Σχέδιο θα συμβάλει σε έναν μεγαλύτερο αριθμό περιοχών και φορέων στη Μεσόγειο να αξιοποιήσουν αυτές τις πολιτικές, να τις κάνουν αποδεκτές από τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς Λήπτες αποφάσεων, να εμπλουτίσουν έτσι τη δημόσια δράση και να αναπτύξουν μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη σε μεσογειακό αγροτικό χώρο.

– Οι πολιτικές αυτές, όχι ακριβές και αποτελεσματικές, είναι αποδοτικές επειδή καθορίζουν ειδικές μεθόδους και εργαλεία που δημιουργούν μια αύξηση των τοπικών χρηματοοικονομικών πόρων.