«Το στοίχημα της μεταρρύθμισης του γαλλικού κώδικα εργασίας»