«Μετά την ήττα, ώρα απολογισμού, προβληματισμού και επανίδρυσης του Εθνικού Μετώπου» στον ιστότοπο :http://www.anixneuseis.gr/?p=172071