«Το αλεξικέραυνο της Brigitte μπορεί να γειώσει τους κεραυνούς σκεπτικισμού και καχυποψίας ενάντια στον Emmanuel Macron ;»

http://www.anixneuseis.gr/?p=173108