«Το ΚΚ Γαλλίας αποδοκιμάζει την έλλειψη σεβασμού του προσωποπαγούς κόμματος του Jean-Luc Mélenchon»,http://www.anixneuseis.gr/?p=173956