«Η διάσπαση κορυφής του κόμματος της Le Pin είναι γεγονός»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=175555