«Ο Mélenchon με λενινιστική ρητορεία και στρατηγική  επιχειρεί να καταστεί ο πρώτος αντίπαλος του Macron ;»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=175905