«Τι είναι, ποιους επιβαρύνει και τι εξυπηρετεί η γαλλική Γενικευμένη Κοινωνική Εισφορά ;», http://www.anixneuseis.gr/?p=176514