«Μίνι ευρωπαϊκή επιτυχία του Μακρόν η απόφαση αναθεώρησης της ισχύουσας από το 1996 κοινοτικής Οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=177733