«Η ηθική μεταβλητής Γεωμετρίας στελεχών του κόμματος του Mélenchon»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=178037