«Με διαδικασίες σκληρής Γραμμής από πάνω προς τα κάτω η εκλογή του Γενικού Εκπροσώπου του κόμματος του Μακρόν», http://www.anixneuseis.gr/?p=179008