«Ο κορσικανικός περιφερειακός εθνικο-λαϊκισμός στον ολισθηρό δρόμο για αίτημα ανεξαρτησίας», http://www.anixneuseis.gr/?p=180045