«Ο Mélenchon καταγγέλλει για καταιγίδα προσπαθειών αμαυρώσεως της εικόνας του με αφορμή τον έλεγχο των προεκλογικών του δαπανών», http://www.anixneuseis.gr/?p=182746