«Οι εχθροί του ταξικού εχθρού Wauquiez είναι φίλοι του Mélenchon;»

http://www.anixneuseis.gr/?p=185516