«Η αρχή της ερντογανικής κυβίστησης στην τουρκική οικονομία»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=190265