«Ου μετανοείν αλλά προνοείν χρη τον Σουηδόν άνδρα τον σοφόν»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=191110