«Κατάσχεση από τη δικαιοσύνη 2 εκατ. ευρώ της κρατικής επιχορήγησης προς το κόμμα της  Le Pen εξαιτίας της κατάχρησης των Βοηθών των ευρωβουλευτών», http://www.anixneuseis.gr/?p=192675