«Η επιτήρηση της Ελλάδας μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι να επιστραφούν όλα τα δανεικά»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=192930