«Η υποδειγματικότητα του Μακρόν κατέρρευσε, συσπειρώνοντας και νεκρανασταίνοντας την σχεδόν κλινικά νεκρή αριστεροδεξια αντιπολίτευσή του»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=193313