«Η Τουρκία είναι πιθανόν να απειληθεί με ξαφνική στάση πληρωμών»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=194289