«Από το {μείνε εκεί που είσαι Γαλλία} στην τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μακρόν»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=194403