«Τα γαλλικά αριστερά κόμματα αποδίδουν στον Mélenchon {αριστερό εθνικισμό} στο ζήτημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=195528