«Εάν το έλλειμμα και το χρέος συνέβαλαν στην μεγέθυνση, εδώ και καιρό η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία θα ήταν οι πρωταθλητές της Ευρώπης»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=198052