«Οι Μακρονιστές φαίνονται να μπερδεύουν την ασθένεια της Γαλλίας με τα συμπτώματά της, εξ ου και επιτίθενται στους τεχνοκράτες»,

http://www.anixneuseis.gr/?p=199799