«Το οδυνηρό ράπισμα στον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη τον οδήγησε στην γενική επανακαταμέτρηση των ψήφων»

http://www.anixneuseis.gr/?p=205566&fbclid=IwAR3d758gh1Mg58kTyBBOgO_tAHyUPj8shZ7r1M6O3noCg7vCgdXuqTIoOlU