«Το ψεύτικο και παραπλανητικό ήθος των ακραίων που διεκδικούν την Κυριακή την ψήφο μας»

http://www.anixneuseis.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%88%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AE%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%89/