Μαχαίρα έδωκε η Γαλλία,  μάχαιρα λαμβάνει από την Τουρκία

https://www.anixneuseis.gr/%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b1-%ce%ad%ce%b4%cf%89%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b1-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ac/