Αφορούν επαγγελματίες που εγκατέλειψαν τις πόλεις και εγκαταστάθηκαν στην επαρχία από όπου συνεχίζουν τη δουλειά τους.

Πηγή-Source : http://www.soho-solo-gers.com/