Category: Philoxenia

90 μικρο-σχέδια στηριγμένα σε αγροτικό μεσογειακό χώρο

Δείτε το άρθρο

Περίληψη του σχεδίου Φιλοξενία

Σχέδιο MED 2007-2013 / Φιλοξενία
Εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού
για την υποδοχή μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο

Partenaires Philoxenia
Οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία
στην εναρκτήρια συνάντηση του Λιθοτόπου στην Ελλάδα (14/03/2009)

Για τρία χρόνια, από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο 2012, το σχέδιο Φιλοξενία θα στοχεύσει στην οικονομική, τεχνική και πολιτιστική υποστήριξη 90 ατόμων, 54 γυναικών και 36 ανδρών, που θα επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στις περιοχές-στόχους για να δημιουργήσουν τις δικές τους μικρο-επιχειρήσεις και να συμβάλουν έτσι στην αναζωογόνηση αυτών των αγροτικών περιοχών.

Πράγματι, αποδυναμωμένες από τη δημογραφική καθίζηση, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές του σχεδίου Φιλοξενία αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων, ακόμα και μια απώλεια ταυτότητας. Όμως, η αξιοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η φροντίδα της αειφόρου ανάπτυξης και η αναζήτηση μιας υψηλής ποιότητας ζωής ενάντια στις αστικές οχλήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εν λόγω αγροτικές περιοχές να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να βρουν νέα αναπτυξιακά ίχνη. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική, πολιτιστική, περιβαλλοντική κληρονομιά και η ευρυχωρία την οποία διαθέτουν αποτελούν νέους συντελεστές προσέλκυσης.

Μέσα στο τωρινό τοπίο που διαμορφώνεται, οι έξι εταίροι του σχεδίου προτείνουν λοιπόν να εφαρμόσουν στις εμπλεκόμενες περιοχές έναν Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο (Φιλοξενία).

Οι περιοχές-στόχοι του σχεδίου Philoxenia  :

 • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια, Ελλάδα
 • Περιοχή Οριστάνο, Σαρδηνία, Ιταλία
 • Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος
 • Πτούι, Σλοβενία
 • Μάλτα – Γκόζο.

Το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από την σχετική γαλλική εμπειρία του Collectif Ville Campagne.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν εκφράζουν επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, αλλά αυστηρά των δημιουργών της και εταίρων του σχεδίου.

Έκτο τεύχος – Μάρτιος 2012

Έκτο τεύχος – Μάρτιος 2012 : EL

 • Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο.
 • Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία.
 • Λιθότοπος (Ελλάδα) : στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία.
 • Παρίσι : συμμετοχή στην έκθεση των « Σχεδίων στην επαρχία » (Projets en campagne).
 • Μασσαλία : οι εταίροι συμμετείχαν στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης.
 • Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus.

Πέμπτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2011

Πέμπτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2011 : EL

 • Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής συνδέουν τη δημόσια προσφορά με την ιδιωτική ζήτηση του έργου μας.
 • Ρώμη (Ιταλία) : εταίροι του έργου Φιλοξενία στο σεμινάριο κεφαλαιοποίησης.
 • Δεκαέξι μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στη μεσογειακή ύπαιθρο.
 • Βορόκληνη (Κύπρος) : η πορεία του σχεδίου Φιλοξενία στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων.
 • Συνέντευξη του γενικού συντονιστή στο Κέντρο Σπουδών Διεθνούς Πολιτικής της Ρώμης.

Τέταρτο τεύχος – Μάρτιος 2011

Τέταρτο τεύχος – Μάρτιος 2011 : EL

 • Μάλτα : πρόοδοι του σχεδίου Φιλοξενία στην περιοχή-στόχο.
 • Ptuj (Σλοβενία) : σε πλήρη λειτουργική φάση το έργο Φιλοξενία.
 • Oristano (Ιταλία) : δεκατρείς υποψηφιότητες για επιχειρήσεις.
 • H πορεία του σχεδίου στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων.
 • Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) : συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία στην έκθεση σχεδίων MED.
 • Οι πρώτες στέρεες βάσεις για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο υποδοχής.

Τρίτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2010

Τρίτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2010 : EL

 • Κερκίνη – Πετρίτσι – Ηράκλεια (Ελλάδα) : πρώτες υποψηφιότητες για εγκατάσταση.
 • Oristano (Ιταλία) : η πρόσφατη πρόοδος του σχεδίου Φιλοξενία.
 • Λάρνακα (Κύπρος) : είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε !
 • Μάλτα : η Τράπεζα της Βαλέτας υποστηρίζει το σχέδιο Φιλοξενία.
 • 22–23 Μαρτίου 2010 – Attard – Μάλτα : τρίτη συνάντηση των εταίρων.
 • 19–21 Μαΐου 2010 – Λιθότοπος – Ελλάδα : συνάντηση των υπευθύνων πολιτικής υποδοχής.
 • 16–18 Ιουνίου 2010 – Clermont-Ferrand – Γαλλία : Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την υποδοχή νέων πληθυσμών.

Δεύτερο τεύχος – Μάρτιος 2010

Δεύτερο τεύχος – Μάρτιος 2010 : EL

 • 27–28 Σεπτεμβρίου 2009 – Οριστάνο : δεύτερη συνάντηση των εταίρων.
 • Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό !
 • 2 Οκτωβρίου 2009 – Βρυξέλλες : συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής σε αγροτικό χώρο.
 • Σχέσεις πόλης – υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ;
 • Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο το 2010.
 • Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter του προγράμματος MED.
 • Αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού L’Esprit Village στο σχέδιο Φιλοξενία.
 • Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία.

Πρώτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2009

Πρώτο τεύχος – Σεπτέμβριος 2009 : EL

 • Εναρκτήρια συνάντηση : τι δήλωσαν οι εταίροι του Φιλοξενία.
 • Απόηχος του σχεδίου στα ΜΜΕ.
 • Συνέντευξη του γενικού συντονιστή.
 • Η Χάρτα των εταίρων του σχεδίου Φιλοξενία.
 • ΚΛΜ : ένας νέος μηχανισμός για την υποδοχή δραστηριοτήτων.
 • Κοινή Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική : τα εργαλεία του Φιλοξενία για ενημέρωση του κοινού.
 • Μικρά και ενδιαφέροντα του σχεδίου Φιλοξενία.

© 2024 Alkis Kallia

Theme by Anders NorenUp ↑